• Yritykselle nimetty palkka-asiantuntija
  • Palkkojen laskeminen ja maksaminen
  • Palkkalaskelmien luonti ja tarkastus
  • Poissaolo- ja lomatietojen käsittely
  • Työehtosopimusten tulkinta ja selvitykset
  • Ammattiliittojen jäsenmaksujen ja ulosottojen pidätykset
  • Vakuutusasiat
  • Kela -hakemukset 
  • Palkkatuen maksatushakemukset